david19710102
超级版主

[2019] [日本] [全集] [新番] [BT下载][卡罗尔与星期二 CAROLE & TUESDAY(含SP)][全24集][日语中字][MP4][1080P/720P][多版]

-->


卡萝尔和星期二 

キャロル&チューズデイ (2019)


导演: 渡边信一郎 / 堀元宣

编剧: 渡边彩

主演: 岛袋美由利 / 市之濑加那 / 大塚明夫 / 入野自由 / 上坂堇 / 更多...

类型: 科幻 / 动画 / 音乐

官方网站: caroleandtuesday.com

制片国家/地区: 日本

语言: 日语

首播: 2019-04-10(日本)

集数: 24

又名: CAROLE & TUESDAY / 卡罗尔与星期二

IMDb链接: tt8107988


卡萝尔和星期二的剧情简介 · · · · · ·


      人类移居到新的开拓之地——火星,已经过了50年。

      在这个时代,大多数的文化都由AI创造,人类则成为享乐的一方。


      有一个女孩子。

      在首都阿尔巴市坚强生活的她,

      一边工作,一边努力要成为音乐家。

      她总是感觉缺少些什么。

      她的名字叫卡萝尔。


      有一个女孩子。

      她出生在地方都市赫舍尔市的富裕家庭,

      虽然想要成为音乐家,却得不到任何人的理解。

      她觉得自己是全世界最孤独的人。

      她的名字是图丝黛。


      两人偶然相遇。

      她们无法不去歌唱。

      她们无法不去发出声音。

      如果是两人的话,感觉就能够做到。


      她们两人大概会在这个时代,掀起微小的波澜吧。

      而这微小的波澜,不知何时逐渐化作巨浪——
 

 

  

  

2019年4月10日起 每周三24:55   这部超棒

#1楼
发帖时间:2019-04-10 19:51:54   |   回复数:23
david19710102
超级版主

12 个附件 售价 大小 下载 时间

[Erai-raws] Carole and Tuesday - 01-13 [1080p].mkv.zip 0 金币 157.97K 931 次 2019-7-19

[Erai-raws] Carole and Tuesday - 14 [1080p].mkv.torrent 0 金币 16.53K 686 次 2019-7-19

[Erai-raws] Carole and Tuesday - 15 [1080p].mkv.torrent 0 金币 18.07K 1211 次 2019-8-8

[Erai-raws] Carole and Tuesday - 16 [1080p].mkv.torrent 0 金币 16.55K 511 次 2019-8-8

[Erai-raws] Carole and Tuesday - 17 [1080p].mkv.torrent 0 金币 16.55K 497 次 2019-8-23

[Erai-raws] Carole and Tuesday - 18 [1080p].mkv.torrent 0 金币 19.48K 497 次 2019-8-23

[Erai-raws] Carole and Tuesday - 19 [1080p].mkv.torrent 0 金币 18.11K 448 次 2019-8-30

[Erai-raws] Carole and Tuesday - 20 [1080p].mkv.torrent 0 金币 18.07K 413 次 2019-9-5

[Erai-raws] Carole and Tuesday - 21 [1080p].mkv.torrent 0 金币 17.33K 371 次 2019-9-19

[Erai-raws] Carole and Tuesday - 22 [1080p].mkv.torrent 0 金币 15.78K 371 次 2019-9-19

[Erai-raws] Carole and Tuesday - 23 [1080p].mkv.torrent 0 金币 18.87K 413 次 2019-9-26

[Erai-raws] Carole and Tuesday - 24 END [1080p].mkv.torrent 0 金币 17.31K 462 次 2019-10-3

2019-4-10 #2楼
david19710102
超级版主

喵萌奶茶屋

720P简日/繁日


26 个附件 售价 大小 下载 时间

【喵萌奶茶屋】★4月新番★[CAROLE & TUESDAY][01-13][720p][简日双语].zip 0 金币 236.06K 812 次 2019-7-21

【喵萌奶茶屋】★4月新番★[CAROLE & TUESDAY][01-13][720p][繁日雙語].zip 0 金币 233.84K 630 次 2019-7-21

【喵萌奶茶屋】★4月新番★[CAROLE & TUESDAY][14][720p][简日双语].torrent 0 金币 18.01K 651 次 2019-7-21

【喵萌奶茶屋】★4月新番★[CAROLE & TUESDAY][14][720p][繁日雙語].torrent 0 金币 18.01K 469 次 2019-7-21

【喵萌奶茶屋】★4月新番★[CAROLE & TUESDAY][15][720p][繁日雙語].torrent 0 金币 18.67K 539 次 2019-8-9

【喵萌奶茶屋】★4月新番★[CAROLE & TUESDAY][15][720p][简日双语].torrent 0 金币 18.67K 595 次 2019-8-9

【喵萌奶茶屋】★4月新番★[CAROLE & TUESDAY][16][720p][繁日雙語].torrent 0 金币 17.29K 511 次 2019-8-10

【喵萌奶茶屋】★4月新番★[CAROLE & TUESDAY][16][720p][简日双语].torrent 0 金币 17.27K 679 次 2019-8-10

【喵萌奶茶屋】★4月新番★[CAROLE & TUESDAY][17][720p][繁日雙語].torrent 0 金币 15.61K 364 次 2019-8-31

【喵萌奶茶屋】★4月新番★[CAROLE & TUESDAY][17][720p][简日双语].torrent 0 金币 15.63K 588 次 2019-8-31

【喵萌奶茶屋】★4月新番★[CAROLE & TUESDAY][18][720p][繁日雙語].torrent 0 金币 17.87K 1751 次 2019-8-31

【喵萌奶茶屋】★4月新番★[CAROLE & TUESDAY][18][720p][简日双语].torrent 0 金币 17.87K 553 次 2019-8-31

【喵萌奶茶屋】★4月新番★[CAROLE & TUESDAY][19][720p][繁日雙語].torrent 0 金币 19.69K 448 次 2019-9-2

【喵萌奶茶屋】★4月新番★[CAROLE & TUESDAY][19][720p][简日双语].torrent 0 金币 19.71K 658 次 2019-9-2

【喵萌奶茶屋】★4月新番★[CAROLE & TUESDAY][20][720p][繁日雙語].torrent 0 金币 17.78K 448 次 2019-9-7

【喵萌奶茶屋】★4月新番★[CAROLE & TUESDAY][20][720p][简日双语].torrent 0 金币 17.80K 644 次 2019-9-7

【喵萌奶茶屋】★4月新番★[CAROLE & TUESDAY][21][720p][繁日雙語].torrent 0 金币 17.58K 420 次 2019-9-17

【喵萌奶茶屋】★4月新番★[CAROLE & TUESDAY][21][720p][简日双语].torrent 0 金币 17.60K 623 次 2019-9-17

【喵萌奶茶屋】★4月新番★[CAROLE & TUESDAY][22][720p][繁日雙語].torrent 0 金币 27.39K 413 次 2019-9-21

【喵萌奶茶屋】★4月新番★[CAROLE & TUESDAY][22][720p][简日双语].torrent 0 金币 27.42K 532 次 2019-9-21

【喵萌奶茶屋】★4月新番★[CAROLE & TUESDAY][23][720p][繁日雙語].torrent 0 金币 27.44K 392 次 2019-9-30

【喵萌奶茶屋】★4月新番★[CAROLE & TUESDAY][23][720p][简日双语].torrent 0 金币 27.46K 581 次 2019-9-30

【喵萌奶茶屋】★4月新番★[CAROLE & TUESDAY][24END][720p][繁日雙語].torrent 0 金币 16.16K 413 次 2019-10-5

【喵萌奶茶屋】★4月新番★[CAROLE & TUESDAY][24END][720p][简日双语].torrent 0 金币 16.17K 637 次 2019-10-5

【喵萌奶茶屋】★4月新番★[CAROLE & TUESDAY][01-24END][720p][繁日雙語].torrent 0 金币 63.03K 336 次 2019-10-31

【喵萌奶茶屋】★4月新番★[CAROLE & TUESDAY][01-24END][720p][简日双语].torrent 0 金币 29.73K 441 次 2019-10-31

2019-4-10 #3楼
david19710102
超级版主

喵萌奶茶屋

1080P简中/繁中


26 个附件 售价 大小 下载 时间

【喵萌奶茶屋】★4月新番★[CAROLE & TUESDAY][01-13][1080p][简日双语].zip 0 金币 214.96K 1155 次 2019-7-21

【喵萌奶茶屋】★4月新番★[CAROLE & TUESDAY][01-13][1080p][繁日雙語].zip 0 金币 214.76K 798 次 2019-7-21

【喵萌奶茶屋】★4月新番★[CAROLE & TUESDAY][14][1080p][简日双语].torrent 0 金币 17.25K 945 次 2019-7-21

【喵萌奶茶屋】★4月新番★[CAROLE & TUESDAY][14][1080p][繁日雙語].torrent 0 金币 17.23K 665 次 2019-7-21

【喵萌奶茶屋】★4月新番★[CAROLE & TUESDAY][15][1080p][繁日雙語].torrent 0 金币 17.89K 966 次 2019-8-9

【喵萌奶茶屋】★4月新番★[CAROLE & TUESDAY][15][1080p][简日双语].torrent 0 金币 17.91K 679 次 2019-8-9

【喵萌奶茶屋】★4月新番★[CAROLE & TUESDAY][16][1080p][繁日雙語].torrent 0 金币 16.29K 721 次 2019-8-10

【喵萌奶茶屋】★4月新番★[CAROLE & TUESDAY][16][1080p][简日双语].torrent 0 金币 16.27K 784 次 2019-8-10

【喵萌奶茶屋】★4月新番★[CAROLE & TUESDAY][17][1080p][繁日雙語].torrent 0 金币 26.86K 462 次 2019-8-31

【喵萌奶茶屋】★4月新番★[CAROLE & TUESDAY][17][1080p][简日双语].torrent 0 金币 26.88K 525 次 2019-8-31

【喵萌奶茶屋】★4月新番★[CAROLE & TUESDAY][18][1080p][繁日雙語].torrent 0 金币 31.80K 483 次 2019-8-31

【喵萌奶茶屋】★4月新番★[CAROLE & TUESDAY][18][1080p][简日双语].torrent 0 金币 31.84K 665 次 2019-8-31

【喵萌奶茶屋】★4月新番★[CAROLE & TUESDAY][19][1080p][繁日雙語].torrent 0 金币 34.77K 525 次 2019-9-2

【喵萌奶茶屋】★4月新番★[CAROLE & TUESDAY][19][1080p][简日双语].torrent 0 金币 34.81K 595 次 2019-9-2

【喵萌奶茶屋】★4月新番★[CAROLE & TUESDAY][20][1080p][繁日雙語].torrent 0 金币 31.49K 1232 次 2019-9-7

【喵萌奶茶屋】★4月新番★[CAROLE & TUESDAY][20][1080p][简日双语].torrent 0 金币 31.53K 658 次 2019-9-7

【喵萌奶茶屋】★4月新番★[CAROLE & TUESDAY][21][1080p][繁日雙語].torrent 0 金币 30.82K 455 次 2019-9-17

【喵萌奶茶屋】★4月新番★[CAROLE & TUESDAY][21][1080p][简日双语].torrent 0 金币 30.86K 609 次 2019-9-17

【喵萌奶茶屋】★4月新番★[CAROLE & TUESDAY][22][1080p][繁日雙語].torrent 0 金币 25.94K 483 次 2019-9-21

【喵萌奶茶屋】★4月新番★[CAROLE & TUESDAY][22][1080p][简日双语].torrent 0 金币 25.96K 616 次 2019-9-21

【喵萌奶茶屋】★4月新番★[CAROLE & TUESDAY][23][1080p][繁日雙語].torrent 0 金币 26.04K 504 次 2019-9-30

【喵萌奶茶屋】★4月新番★[CAROLE & TUESDAY][23][1080p][简日双语].torrent 0 金币 26.06K 630 次 2019-9-30

【喵萌奶茶屋】★4月新番★[CAROLE & TUESDAY][24END][1080p][繁日雙語].torrent 0 金币 15.00K 1113 次 2019-10-5

【喵萌奶茶屋】★4月新番★[CAROLE & TUESDAY][24END][1080p][简日双语].torrent 0 金币 15.00K 644 次 2019-10-5

【喵萌奶茶屋】★4月新番★[CAROLE & TUESDAY][01-24END][1080p][繁日雙語].torrent 0 金币 51.69K 329 次 2019-11-22

【喵萌奶茶屋】★4月新番★[CAROLE & TUESDAY][01-24END][1080p][简日双语].torrent 0 金币 51.72K 560 次 2019-11-22

2019-4-10 #4楼
david19710102
超级版主

喵萌奶茶屋

1080P+简繁中


2019-4-10 #5楼
david19710102
超级版主

c-a raws搬运

1080P简中  *含SP总编成


2019-4-10 #6楼
david19710102
超级版主

悠哈璃羽字幕社

1080P简日中/繁日中


24 个附件 售价 大小 下载 时间

【悠哈璃羽字幕社】[CAROLE & TUESDAY][01-13v2][x264_AAC 1080p][繁日双语].zip 0 金币 172.68K 413 次 2019-8-2

【悠哈璃羽字幕社】[CAROLE & TUESDAY][01-13v2][x264_AAC 1080p][简日双语].zip 0 金币 184.72K 1505 次 2019-8-2

【悠哈璃羽字幕社】[CAROLE & TUESDAY][14][x264_AAC 1080p][繁日双语].torrent 0 金币 13.45K 399 次 2019-8-2

【悠哈璃羽字幕社】[CAROLE & TUESDAY][14][x264_AAC 1080p][简日双语].torrent 0 金币 13.45K 266 次 2019-8-2

【悠哈璃羽字幕社】[CAROLE & TUESDAY][15][x264_AAC 1080p][繁日双语].torrent 0 金币 13.72K 329 次 2019-8-15

【悠哈璃羽字幕社】[CAROLE & TUESDAY][15][x264_AAC 1080p][简日双语].torrent 0 金币 13.72K 322 次 2019-8-15

【悠哈璃羽字幕社】[CAROLE & TUESDAY][16][x264_AAC 1080p][繁日双语].torrent 0 金币 12.75K 322 次 2019-8-25

【悠哈璃羽字幕社】[CAROLE & TUESDAY][16][x264_AAC 1080p][简日双语].torrent 0 金币 12.75K 343 次 2019-8-25

【悠哈璃羽字幕社】[CAROLE & TUESDAY][17][x264_AAC 1080p][繁日双语].torrent 0 金币 20.64K 329 次 2019-8-25

【悠哈璃羽字幕社】[CAROLE & TUESDAY][17][x264_AAC 1080p][简日双语].torrent 0 金币 20.66K 399 次 2019-8-25

【悠哈璃羽字幕社】[CAROLE & TUESDAY][18][x264_AAC 1080p][繁日双语].torrent 0 金币 13.06K 308 次 2019-9-2

【悠哈璃羽字幕社】[CAROLE & TUESDAY][18][x264_AAC 1080p][简日双语].torrent 0 金币 13.06K 315 次 2019-9-2

【悠哈璃羽字幕社】[CAROLE & TUESDAY][19][x264_AAC 1080p][繁日双语].torrent 0 金币 13.78K 308 次 2019-9-4

【悠哈璃羽字幕社】[CAROLE & TUESDAY][19][x264_AAC 1080p][简日双语].torrent 0 金币 13.78K 336 次 2019-9-4

【悠哈璃羽字幕社】[CAROLE & TUESDAY][20][x264_AAC 1080p][繁日双语].torrent 0 金币 12.90K 350 次 2019-9-19

【悠哈璃羽字幕社】[CAROLE & TUESDAY][20][x264_AAC 1080p][简日双语].torrent 0 金币 12.90K 231 次 2019-9-19

【悠哈璃羽字幕社】[CAROLE & TUESDAY][21][x264_AAC 1080p][繁日双语].torrent 0 金币 13.02K 273 次 2019-10-1

【悠哈璃羽字幕社】[CAROLE & TUESDAY][21][x264_AAC 1080p][简日双语].torrent 0 金币 13.02K 273 次 2019-10-1

【悠哈璃羽字幕社】[CAROLE & TUESDAY][22][x264_AAC 1080p][繁日双语].torrent 0 金币 19.90K 294 次 2019-10-1

【悠哈璃羽字幕社】[CAROLE & TUESDAY][22][x264_AAC 1080p][简日双语].torrent 0 金币 19.90K 294 次 2019-10-1

【悠哈璃羽字幕社】[CAROLE & TUESDAY][23][x264_AAC 1080p][繁日双语].torrent 0 金币 19.78K 238 次 2019-10-7

【悠哈璃羽字幕社】[CAROLE & TUESDAY][23][x264_AAC 1080p][简日双语].torrent 0 金币 19.78K 175 次 2019-10-7

【悠哈璃羽字幕社】[CAROLE & TUESDAY][24 END][x264_AAC 1080p][繁日双语].torrent 0 金币 20.52K 245 次 2019-10-9

【悠哈璃羽字幕社】[CAROLE & TUESDAY][24 END][x264_AAC 1080p][简日双语].torrent 0 金币 20.52K 231 次 2019-10-9

2019-4-10 #7楼
david19710102
超级版主

极影字幕社

720P简中/繁中


24 个附件 售价 大小 下载 时间

【极影字幕社】 ★04月新番 Carole & Tuesday 第01-13话 GB 720P MP4.zip 0 金币 147.40K 441 次 2019-7-22

【極影字幕社】 ★04月新番 Carole & Tuesday 第01-13話 BIG5 720P MP4.zip 0 金币 147.43K 336 次 2019-7-22

【极影字幕社】 ★04月新番 Carole & Tuesday 第14话 GB 720P MP4.torrent 0 金币 17.16K 301 次 2019-7-22

【極影字幕社】 ★04月新番 Carole & Tuesday 第14話 BIG5 720P MP4.torrent 0 金币 17.17K 294 次 2019-7-22

【動漫國字幕組】★07月新番[女高中生的虛度日常][07][720P][繁體][MP4].torrent 0 金币 21.45K 238 次 2019-8-26

【極影字幕社】 ★04月新番 Carole & Tuesday 第15-17話 BIG5 720P MP4.torrent 0 金币 22.35K 336 次 2019-8-26

【极影字幕社】 ★04月新番 Carole & Tuesday 第18话 GB 720P MP4.torrent 0 金币 16.64K 273 次 2019-8-27

【極影字幕社】 ★04月新番 Carole & Tuesday 第18話 BIG5 720P MP4.torrent 0 金币 16.64K 273 次 2019-8-27

【极影字幕社】 ★04月新番 Carole & Tuesday 第19话 GB 720P MP4.torrent 0 金币 18.36K 245 次 2019-9-6

【极影字幕社】 ★04月新番 Carole & Tuesday 第20话 GB 720P MP4.torrent 0 金币 16.68K 259 次 2019-9-6

【極影字幕社】 ★04月新番 Carole & Tuesday 第19話 BIG5 720P MP4.torrent 0 金币 18.36K 189 次 2019-9-12

【極影字幕社】 ★04月新番 Carole & Tuesday 第20話 BIG5 720P MP4.torrent 0 金币 16.68K 238 次 2019-9-12

【极影字幕社】 ★04月新番 Carole & Tuesday 第21话 GB 720P MP4.torrent 0 金币 21.07K 357 次 2019-9-15

【極影字幕社】 ★04月新番 Carole & Tuesday 第21話 BIG5 720P MP4.torrent 0 金币 16.48K 238 次 2019-9-18

【极影字幕社】 ★04月新番 Carole & Tuesday 第22话 GB 720P MP4.torrent 0 金币 15.04K 224 次 2019-9-21

【極影字幕社】 ★04月新番 Carole & Tuesday 第22話 BIG5 720P MP4.torrent 0 金币 15.04K 280 次 2019-9-23

【极影字幕社】 ★04月新番 Carole & Tuesday 第23话 GB 720P MP4.torrent 0 金币 14.72K 217 次 2019-9-30

【極影字幕社】 ★04月新番 Carole & Tuesday 第23話 BIG5 720P MP4.torrent 0 金币 14.71K 203 次 2019-10-3

【极影字幕社】 ★04月新番 Carole & Tuesday 第24话 GB 720P MP4.torrent 0 金币 15.82K 182 次 2019-10-7

【極影字幕社】 ★04月新番 Carole & Tuesday 第24話 END BIG5 720P MP4.torrent 0 金币 15.86K 182 次 2019-10-8

【极影字幕社】 ★04月新番 Carole & Tuesday 第01-24话 合集 GB 720P MP4.torrent 0 金币 25.94K 441 次 2019-10-14

【極影字幕社】 ★04月新番 Carole & Tuesday 第01-24話 合集 BIG5 720P MP4.torrent 0 金币 25.99K 224 次 2019-10-14

2019-4-10 #8楼
spider000
武林高手

极影字幕社

1080P简中/繁中


22 个附件 售价 大小 下载 时间

【极影字幕社】 ★04月新番 Carole & Tuesday 第01-13话 GB 1080P MP4.zip 0 金币 114.99K 427 次 2019-7-22

【極影字幕社】 ★04月新番 Carole & Tuesday 第01-13話 BIG5 1080P MP4.zip 0 金币 115.03K 301 次 2019-7-22

【极影字幕社】 ★04月新番 Carole & Tuesday 第14话 GB 1080P MP4.torrent 0 金币 16.50K 322 次 2019-7-22

【極影字幕社】 ★04月新番 Carole & Tuesday 第14話 BIG5 1080P MP4.torrent 0 金币 16.50K 420 次 2019-7-22

【极影字幕社】 ★04月新番 Carole & Tuesday 第15-17话 v2 GB 1080P MP4.torrent 0 金币 21.33K 385 次 2019-8-26

【極影字幕社】 ★04月新番 Carole & Tuesday 第15-17話 BIG5 1080P MP4.torrent 0 金币 21.34K 238 次 2019-8-26

【极影字幕社】 ★04月新番 Carole & Tuesday 第18话 GB 1080P MP4.torrent 0 金币 16.17K 343 次 2019-8-27

【極影字幕社】 ★04月新番 Carole & Tuesday 第18話 BIG5 1080P MP4.torrent 0 金币 16.17K 238 次 2019-8-27

【极影字幕社】 ★04月新番 Carole & Tuesday 第19话 GB 1080P MP4.torrent 0 金币 17.67K 210 次 2019-9-6

【极影字幕社】 ★04月新番 Carole & Tuesday 第20话 GB 1080P MP4.torrent 0 金币 16.17K 245 次 2019-9-6

【極影字幕社】 ★04月新番 Carole & Tuesday 第19話 BIG5 1080P MP4.torrent 0 金币 17.67K 210 次 2019-9-12

【極影字幕社】 ★04月新番 Carole & Tuesday 第20話 BIG5 1080P MP4.torrent 0 金币 16.17K 224 次 2019-9-12

【极影字幕社】 ★04月新番 Carole & Tuesday 第21话 GB 1080P MP4.torrent 0 金币 15.88K 273 次 2019-9-15

【極影字幕社】 ★04月新番 Carole & Tuesday 第21話 BIG5 1080P MP4.torrent 0 金币 15.88K 189 次 2019-9-18

【极影字幕社】 ★04月新番 Carole & Tuesday 第22话 GB 1080P MP4.torrent 0 金币 24.12K 245 次 2019-9-21

【極影字幕社】 ★04月新番 Carole & Tuesday 第22話 BIG5 1080P MP4.torrent 0 金币 24.12K 238 次 2019-9-23

【极影字幕社】 ★04月新番 Carole & Tuesday 第23话 GB 1080P MP4.torrent 0 金币 23.73K 231 次 2019-9-30

【極影字幕社】 ★04月新番 Carole & Tuesday 第23話 BIG5 1080P MP4.torrent 0 金币 23.69K 196 次 2019-10-3

【极影字幕社】 ★04月新番 Carole & Tuesday 第24话 GB 1080P MP4.torrent 0 金币 14.88K 168 次 2019-10-7

【極影字幕社】 ★04月新番 Carole & Tuesday 第24話 END BIG5 1080P MP4.torrent 0 金币 14.92K 168 次 2019-10-8

【极影字幕社】 ★04月新番 Carole & Tuesday 第01-24话 合集 GB 1080P MP4.torrent 0 金币 24.44K 574 次 2019-10-14

【極影字幕社】 ★04月新番 Carole & Tuesday 第01-24話 合集 BIG5 1080P MP4.torrent 0 金币 24.49K 378 次 2019-10-14


1 条评分记录 操作 积分 金币 点评 时间

david19710102 评分 --- +1 1 2019-4-10

2019-4-10 #9楼
heiying1978
武林高手

澄空学园&雪飘工作室

720P简中/繁中


12 个附件 售价 大小 下载 时间

[澄空学园&雪飘工作室][卡罗尔和星期二 _ キャロル&チューズデイ _ CAROLE & TUESDAY][01-12][720p][简体内嵌].zip 0 金币 233.30K 238 次 2019-8-2

[澄空學園&雪飄工作室][卡羅爾和星期二 _ キャロル&チューズデイ _ CAROLE & TUESDAY][01-12][720p][繁體內嵌].zip 0 金币 233.34K 203 次 2019-8-2

[澄空学园&雪飘工作室][卡罗尔和星期二 _ キャロル&チューズデイ _ CAROLE & TUESDAY][12.5][前半总集篇][720p][简体内嵌].torrent 0 金币 22.29K 224 次 2019-8-19

[澄空學園&雪飄工作室][卡羅爾和星期二 _ キャロル&チューズデイ _ CAROLE & TUESDAY][12.5][前半總集篇][720p][繁體內嵌].torrent 0 金币 22.29K 259 次 2019-8-19

[澄空学园&雪飘工作室][卡罗尔和星期二 _ キャロル&チューズデイ _ CAROLE & TUESDAY][13-14][720p][简体内嵌].torrent 0 金币 33.58K 259 次 2019-8-19

[澄空學園&雪飄工作室][卡羅爾和星期二 _ キャロル&チューズデイ _ CAROLE & TUESDAY][13-14][720p][繁體內嵌].torrent 0 金币 33.58K 252 次 2019-8-19

[澄空学园&雪飘工作室][卡罗尔和星期二 _ キャロル&チューズデイ _ CAROLE & TUESDAY][15-18][720p][简体内嵌].torrent 0 金币 32.12K 280 次 2019-9-6

[澄空學園&雪飄工作室][卡羅爾和星期二 _ キャロル&チューズデイ _ CAROLE & TUESDAY][15-18][720p][繁體內嵌].torrent 0 金币 32.12K 259 次 2019-9-6

[澄空学园&雪飘工作室][卡罗尔和星期二 _ キャロル&チューズデイ _ CAROLE & TUESDAY][19-20][720p][简体内嵌].torrent 0 金币 35.04K 252 次 2019-9-18

[澄空學園&雪飄工作室][卡羅爾和星期二 _ キャロル&チューズデイ _ CAROLE & TUESDAY][19-20][720p][繁體內嵌].torrent 0 金币 35.04K 252 次 2019-9-18

[澄空学园&雪飘工作室][卡罗尔和星期二 キャロル&チューズデイ CAROLE & TUESDAY][21-24][720p][简体内嵌](完).torrent 0 金币 29.42K 889 次 2019-10-7

[澄空學園&雪飄工作室][卡羅爾和星期二 キャロル&チューズデイ CAROLE & TUESDAY][21-24][720p][繁體內嵌](完).torrent 0 金币 29.41K 231 次 2019-10-7


1 条评分记录 操作 积分 金币 点评 时间

david19710102 评分 --- +1 2 2019-4-10

2019-4-10 #10楼
911degrees
隐世仙人♂

千夏字幕组

1080P简日/繁日


26 个附件 售价 大小 下载 时间

[千夏字幕组][Carole and Tuesday][第01话][1080p_AVC][简日双语].torrent 0 金币 36.70K 546 次 2019-4-18

[千夏字幕組][Carole and Tuesday][第01話][1080p_AVC][繁日雙語].torrent 0 金币 36.80K 434 次 2019-4-18

[千夏字幕组][Carole and Tuesday][第02话][1080p_AVC][简日双语].torrent 0 金币 37.94K 413 次 2019-4-29

[千夏字幕組][Carole and Tuesday][第02話][1080p_AVC][繁日雙語].torrent 0 金币 38.00K 364 次 2019-4-29

【千夏字幕组】【Carole and Tuesday】[第03话][1080p_AVC][简日双语].torrent 0 金币 37.22K 385 次 2019-5-13

【千夏字幕組】【Carole and Tuesday】[第03話][1080p_AVC][繁日雙語].torrent 0 金币 37.69K 371 次 2019-5-13

【千夏字幕组】【Carole and Tuesday】[第04话][1080p_AVC][简日双语].torrent 0 金币 36.13K 273 次 2019-5-24

【千夏字幕組】【Carole and Tuesday】[第04話][1080p_AVC][繁日雙語].torrent 0 金币 36.58K 280 次 2019-5-24

【千夏字幕组】【Carole and Tuesday】[第05话][1080p_AVC][简日双语].torrent 0 金币 27.67K 245 次 2019-5-30

【千夏字幕組】【Carole and Tuesday】[第05話][1080p_AVC][繁日雙語].torrent 0 金币 27.92K 252 次 2019-5-30

【千夏字幕组】【Carole and Tuesday】[第06话][1080p_AVC][简日双语].torrent 0 金币 34.47K 280 次 2019-6-14

【千夏字幕組】【Carole and Tuesday】[第06話][1080p_AVC][繁日雙語].torrent 0 金币 34.58K 231 次 2019-6-14

【千夏字幕组】【Carole and Tuesday】[第07话][1080p_AVC][简日双语].torrent 0 金币 30.44K 224 次 2019-6-14

【千夏字幕組】【Carole and Tuesday】[第07話][1080p_AVC][繁日雙語].torrent 0 金币 30.50K 231 次 2019-6-14

【千夏字幕组】【Carole and Tuesday】[第08话][1080p_AVC][简日双语].torrent 0 金币 34.47K 252 次 2019-6-14

【千夏字幕組】【Carole and Tuesday】[第08話][1080p_AVC][繁日雙語].torrent 0 金币 34.53K 301 次 2019-6-14

【千夏字幕组】【Carole and Tuesday】[第09话][1080p_AVC][简日双语].torrent 0 金币 34.94K 266 次 2019-7-19

【千夏字幕組】【Carole and Tuesday】[第09話][1080p_AVC][繁日雙語].torrent 0 金币 35.13K 189 次 2019-7-19

【千夏字幕組】【Carole and Tuesday】[第10話][1080p_AVC][繁日雙語].torrent 0 金币 35.62K 217 次 2019-8-15

【千夏字幕组】【Carole and Tuesday】[第10话][1080p_AVC][简日双语].torrent 0 金币 35.52K 175 次 2019-8-15

【千夏字幕組】【Carole and Tuesday】[第11話][1080p_AVC][繁日雙語].torrent 0 金币 30.05K 182 次 2019-8-16

【千夏字幕组】【Carole and Tuesday】[第11话][1080p_AVC][简日双语].torrent 0 金币 29.99K 231 次 2019-8-16

【千夏字幕組】【Carole and Tuesday】[第12-24話][1080p_AVC][繁日雙語].torrent 0 金币 75.92K 119 次 2019-11-19

【千夏字幕组】【Carole and Tuesday】[第12-24话][1080p_AVC][简日双语].torrent 0 金币 75.92K 105 次 2019-11-19

【千夏字幕組】【Carole and Tuesday】[第01-24話][1080p_AVC][繁日雙語][修正合集].torrent 0 金币 151.04K 140 次 11月前

【千夏字幕组】【Carole and Tuesday】[第01-24话][1080p_AVC][简日双语][修正合集].torrent 0 金币 150.98K 224 次 11月前


1 条评分记录 操作 积分 金币 点评 时间

david19710102 评分 --- +1 3 2019-4-10

2019-4-10 #11楼
donnermoi
武林高手

千夏字幕组

1080P+简繁日


13 个附件 售价 大小 下载 时间

[千夏字幕組][Carole and Tuesday][第01話][1080p_HEVC][簡日_繁日外掛].torrent 0 金币 42.82K 441 次 2019-4-18

[千夏字幕組][Carole and Tuesday][第02話][1080p_HEVC][簡日_繁日外掛].torrent 0 金币 29.73K 399 次 2019-4-29

【千夏字幕組】【Carole and Tuesday】[第03話][1080p_HEVC][簡日_繁日外掛].torrent 0 金币 34.91K 448 次 2019-5-13

【千夏字幕組】【Carole and Tuesday】[第04話][1080p_HEVC][簡日_繁日外掛].torrent 0 金币 33.72K 315 次 2019-5-24

【千夏字幕組】【Carole and Tuesday】[第05話][1080p_HEVC][簡日_繁日外掛].torrent 0 金币 28.39K 371 次 2019-5-30

【千夏字幕組】【Carole and Tuesday】[第06話][1080p_HEVC][簡日_繁日外掛].torrent 0 金币 41.00K 378 次 2019-6-14

【千夏字幕組】【Carole and Tuesday】[第07話][1080p_HEVC][簡日_繁日外掛].torrent 0 金币 37.16K 301 次 2019-6-14

【千夏字幕組】【Carole and Tuesday】[第08話][1080p_HEVC][簡日_繁日外掛].torrent 0 金币 41.10K 392 次 2019-6-14

【千夏字幕組】【Carole and Tuesday】[第09話][1080p_HEVC][簡日_繁日外掛].torrent 0 金币 41.05K 294 次 2019-7-19

【千夏字幕組】【Carole and Tuesday】[第10話][1080p_HEVC][簡日_繁日外掛].torrent 0 金币 41.55K 189 次 2019-8-15

【千夏字幕組】【Carole and Tuesday】[第11話][1080p_HEVC][簡日_繁日外掛].torrent 0 金币 35.05K 231 次 2019-8-16

【千夏字幕組】【Carole and Tuesday】[第12-24話][1080p_HEVC][簡日_繁日外掛].torrent 0 金币 137.46K 154 次 2019-11-19

【千夏字幕組】【Carole and Tuesday】[第01-24話][1080p_HEVC][簡日_繁日外掛][修正合集].torrent 0 金币 132.43K 259 次 11月前


1 条评分记录 操作 积分 金币 点评 时间

david19710102 评分 --- +1 4 2019-4-10

2019-4-10 #12楼
liyouchai
隐世仙人♂

动漫国字幕组

720P简中/繁中


14 个附件 售价 大小 下载 时间

【动漫国字幕组】★04月新番[卡萝尔与洁丝蒂 _ CAROLE&TUESDAY][01-13][720P][简体][MP4].zip 0 金币 243.23K 301 次 2019-7-21

【動漫國字幕組】★04月新番[卡蘿爾與潔絲蒂 _ CAROLE&TUESDAY][01-13][720P][繁體][MP4].zip 0 金币 243.28K 238 次 2019-7-21

【动漫国字幕组】★04月新番[卡萝尔与洁丝蒂 _ CAROLE&TUESDAY][14][720P][简体][MP4].torrent 0 金币 13.84K 245 次 2019-7-26

【動漫國字幕組】★04月新番[卡蘿爾與潔絲蒂 _ CAROLE&TUESDAY][14][720P][繁體][MP4].torrent 0 金币 13.85K 329 次 2019-7-26

【动漫国字幕组】★04月新番[卡萝尔与洁丝蒂 _ CAROLE&TUESDAY][15][720P][简体][MP4].torrent 0 金币 18.13K 210 次 2019-8-12

【動漫國字幕組】★04月新番[卡蘿爾與潔絲蒂 _ CAROLE&TUESDAY][15][720P][繁體][MP4].torrent 0 金币 18.13K 252 次 2019-8-12

【动漫国字幕组】★04月新番[卡萝尔与洁丝蒂 _ CAROLE&TUESDAY][16][720P][简体][MP4].torrent 0 金币 16.74K 245 次 2019-8-18

【動漫國字幕組】★04月新番[卡蘿爾與潔絲蒂 _ CAROLE&TUESDAY][16][720P][繁體][MP4].torrent 0 金币 16.75K 245 次 2019-8-18

【动漫国字幕组】★04月新番[卡萝尔与洁丝蒂 _ CAROLE&TUESDAY][17][720P][简体][MP4].torrent 0 金币 15.04K 168 次 2019-8-25

【動漫國字幕組】★04月新番[卡蘿爾與潔絲蒂 _ CAROLE&TUESDAY][17][720P][繁體][MP4].torrent 0 金币 15.05K 224 次 2019-8-25

【动漫国字幕组】★04月新番[卡萝尔与洁丝蒂 CAROLE&TUESDAY][18-24 END][720P][简体][MP4].torrent 0 金币 14.94K 126 次 2019-10-30

【動漫國字幕組】★04月新番[卡蘿爾與潔絲蒂 CAROLE&TUESDAY][18-24 END][720P][繁體][MP4].torrent 0 金币 14.96K 147 次 2019-10-30

【动漫国字幕组】★04月新番[卡萝尔与洁丝蒂 _ CAROLE&TUESDAY][01-24(全集)][720P][简体][MP4].torrent 0 金币 27.22K 56 次 3月前

【動漫國字幕組】★04月新番[卡蘿爾與潔絲蒂 _ CAROLE&TUESDAY][01-24(全集)][720P][繁體][MP4].torrent 0 金币 27.27K 140 次 3月前


1 条评分记录 操作 积分 金币 点评 时间

david19710102 评分 --- +1 5 2019-4-11

2019-4-10 #13楼
hanshen1234
武林高手

动漫国字幕组&LoliHouse

1080P+简繁中


2019-4-11 #14楼
紫雾金芒
武林高手

Lilith-Raw

1080P繁中


2019-4-11 #15楼
不朽若梦
武林高手
画风还是蛮对我的感觉的,追了
2019-4-11 #16楼
补补23456
武林高手
嗨嗨,突然发现渡边总监督,决定要追追看
2019-4-19 #17楼
游客组